Befalingsmann ; (Bergenhus) 10


1621, 17. mars Bergenhus grunnbrev

1621-03-17

Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1622, 8. september Bergenhus grunnbrev

1622-09-08

Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

1626, 26. august Bergenhus stevning

1625-08-26

Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Ombudsmann, Stevning, Kirkeverger, Tingstue, Befalingsmann ; (Bergenhus), Adkomstbrev, Avlevering, Skriver ; (tingskriver)

1625, 28. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-28

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

1625, 30. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1626, 9. mars Bergenhus stevning

1626-03-09

Laug, Gullsmed, Anklage, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue, Laugskrå

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

1655, 9. juni Bergenhus grunnbrev

1655-06-09

Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Steinkjeller, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1657, 14. februar Bergenhus grunnbrev

1657-02-14

Grunn, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Bykemner, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1657, 14. juni Bergenhus grunnbrev

1657-06-14

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)