Befalingsmann ; (Bergenhus len) 3


1631, 24. november Bergenhus kunngjøring ; (skifte)

1631-11-24

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

1654, 7. oktober Bergenhus stadfesting ; (skifte)

1654-10-07

Skifte, Stadfesting, Sogneprest, Makeskifte, Befalingsmann ; (Bergenhus len)