Besiktige 3


1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

1656, 6. januar Sogn og Fjordane, Jostedal besiktigelsesdokument

1656-01-06

Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold

1660, 2. oktober Sogn og Fjordane, Jostedal prestegård besiktigelsesdokument

1660-10-02

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering