Besiktigelse 6


1592, 23. juni Bergen besiktigelsesdokument

1592-06-23

Gård, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Ting, Besiktigelse, Løsningspenger

1625, 12. desember Hordaland, Os, Bø kunngjøring

1625-12-12

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

1643, 22. juni Hordaland, Hålandsdalen, Tegland besiktigelsesdokument

1643-06-22

Gård, Lagrettemann, Markegang, Sorenskriver, Lensmann, Hus, Besiktigelse, Skogsgang, Skogshugst, Leilending

1647, 30. august Bergen besiktigelse

1647-08-30

Dom, Grunn, Besiktigelse, Nabo, Mål

1656, 30. september Bergen målebrev besiktigelse

1656-09-30

Salg ; (grunn), Grunn, Rådmann ; (Bergen), Besiktigelse, Målebrev

1659, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Tveisme sag besiktigelsesdokument

1659-07-16

Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer