Bevis 2


1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

1596, 23. mai Møre og Romsdal, Vatne, Vatne kirkested vitterliggjøring

1596-05-23

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis, Rydding, Pløying