Maskinforretninger 5


Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Eksteriør fra en del av Bryggen ca. 1925]

Statuer/Skulptur, Forretningsgård, Vindu, Veggur, Jernvarehandel, Jernvarehandlere, Maskinforretninger

Atelier KK

[Eksteriør fra en del av Bryggen ca. 1925]

Statuer/Skulptur, Gate, Forretningsgård, Vindu, Veggur, Jernvarehandel, Jernvarehandlere, Maskinforretninger

Atelier KK

Bergen 1926.

Gatelys, By- og småsteder, Snø, Brakke, Postkort, Gate, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Gjenreising og sanering, Maskinforretninger

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Katt, Postkontor, Skipshandel, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Gatedør, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning