Maskinforretninger 5


Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjerre, Manufakturhandel, Musikkhandel, Trekjørel, Karnapp, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Eksteriør fra en del av Bryggen ca. 1925]

Vindu, Statue/Skulptur, Forretningsgård, Veggur, Jernvarehandel, Jernvarehandlere, Maskinforretninger

Atelier KK

[Eksteriør fra en del av Bryggen ca. 1925]

Vindu, Statue/Skulptur, Gate, Forretningsgård, Veggur, Jernvarehandel, Jernvarehandlere, Maskinforretninger

Atelier KK

Bergen 1926.

Gatelys, Postkort, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Forretningsgård, Gjenreising og sanering, Brakker, Maskinforretninger

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Cities and villages, Postkontor, Skipshandel, Trehusbebyggelse by, Katt, Reklameskilt, Gatedør, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning