Brev 16


1641 Bergenhus brev

1641

Brev

1643 Bergen (?) brev

1643

Brev

1580 Buskerud, Sandsvær.* brev

1580

Brev, Drap, Forbud

[1591] (Etter 1578) Bergen (?) forklaring

1591

Gård, Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Brev, Arv, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Kjøpsbrev, Rådmann ; (Bergen), Forklaring

[ca. 1593.] (mellom 1589 og 1596) Sogn og Fjordane, [Stryn] brev

1593

Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

1595, 28. juni [Bergen] vidisse

1595-06-28

Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Vidisse, Dommer ; (Bergen)

ca. 1603 Bergen klagebrev

1603

Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

1603, april (?) Bergen brev

1603-04

Brev, Gullsmed, Embete, Enke, Gesell, Øvrighet

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

1628, 1. desember Hordaland, Kvam, Skeie brev

1628-12-01

Lagrettemann, Brev, Arv, Oppfostring, Hjemmefølge, Fosterfar

1631, 25. februar Bergen, Klosteret brev

1631-02-25

Brev, Forespørsel, Regnskap, Korn, Båt, Vilt

1635, uten dato Bergen register

1635

Brev, Kirke, Dokument, Register

1647, 17. juni Hordaland, Kvinnherrad, Eikenes klage

1647-06-17

Gård, Brev, Dom, Lagmann ; (Bergen), Klage, Seter, Supplikant

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

1651, 20. juni Sogn og Fjordane, Sogndal, Frimretie brev

1651-06-20

Gård, Brev, Skog, Eiendom, Stevning, Mark, Forfølgelse, Konflikt

1656, 13. mai Bergenhus brev

1656-05-13

Brev, Kirke, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Magistrat