Bygsel 15


1640 til 1655 Sunnfjord bygselliste

Bygsel, Bygselliste, Liste

1660 Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Bu sak

1660

Gård, Leie ; (av gård), Bygsel, Sak

1592, 12. september Sogn og Fjordane, Lavik forliksbrev

1592-09-12

Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

1603, 3. november Hordaland, Ullensvang bygselseddel

1603-11-03

Gård, Ødegård, Bygsel, Bygselseddel, Leie ; (av ødegård), Kronen

1612, 13. april (2. påskedag) Sogn og Fjordane, Stryn bygselsbrev

1612-04-13

Gård, Bygsel, Oppsigelse

1613, 4. oktober Sogn og Fjordane, Aurland kunngjøring ; (bygsel)

1613-10-04

Kunngjøring, Sogneprest, Jord, Bygsel, Kontrakt, Leie ; (gård)

1617, 20. mars Hordaland, Manger (Radøy) stevning

1617-03-20

Dom, Landskyld, Sogneprest, Leie ; (av jord), Jord, Tiltale, Stevning, Bygsel, Etterkommere, Rodebol

1618, 30. april Bergen grunnbrev

1618-04-30

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Leie, Ombudsmann, Bygsel, Etterkommer

1619, 9. mai Bergen skjøte

1619-05-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

1620, 3. mars Møre og Romsdal, Borgund, Oggedal kunngjøring

1620-03-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Allmue, Leie ; (av jord), Bygsel, Ting ; (sakefallsting og våpenting)

1620, 20. mars Sogn og Fjordane, Vik kunngjøring ; (salg)

1620-03-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Leie ; (av jord), Bygsel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1623, 29. mars Rogaland, Tysvær, Hervik skifte

1623-03-29

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skifte, Odel, Gods, Makeskifte, Bygsel, Odelspart, Tvistemål, Kjøpegods

1647, 20. april Sogn og Fjordane, Luster, Dale (?) salgsbrev

1647-04-20

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Bygsel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Gård ; (ålgård), Ålgård

1651, 12. september Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik taksering

1651-09-12

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skog, Ombudsmann, Bygsel, Mark, Skatt, Tingskriver, Taksering, Befaring, Eng, Skred