Skoleplass 35


J. David

Bergen Kathedralskole

Barn, Child, Gruppeportrett, Lærer, Teacher, School, Skole, Elev, Skoleplass

Carl Bjørn Olsen

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Turner, Turndrakt, Mann, Man, Fane, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

W. Omstad

Bergen. Nykronborg skole

Boligblokk, Postkort, School, Skole, Bolighus, Residential Building, Skoleplass

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Vindu, Barn, Child, Flag, Flagg, Ark, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Vindu, Barn, Child, Flag, Flagg, Ark, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Vindu, Barn, Child, Mann, Man, Flaggstang, Ark, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med overlærer Vatne med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Child, Lærer, Teacher, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Child, Lærer, Teacher, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Child, Lærer, Teacher, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Gruppe på 28 skolebarn utenfor Gyldenpris skole ca. 1926]

Lærer, Teacher, Jente, Girl, Gutt, Boy, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Skoler

Atelier KK

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Turner, Turndrakt, Mann, Man, Fane, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

Atelier KK

[St. Svithun skole, Stavanger]

Vindu, Inngangsparti, Tårn, School, Skole, Skoleplass, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Skoleplassen på Nygård skole, med skulptur utført av Sofus Madsen]

Statue/Skulptur, Fontene, Gutt, Boy, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Atelier K. Knudsen

[Skoleplassen på Nygård skole, med skulptur utført av Sofus Madsen]

1928-01-01

Statue/Skulptur, Fontene, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Atelier KK

[Sandviken skole, Ekrengaten 1]

Hage, School, Skole, Skoleplass

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, Nygård skole]

School, Skole, Elev, Skolejente, Skoleplass, Gymnastikk

Atelier KK

[Rothaugen skole, Rothaugsgaten 10]

School, Skole, Skoleplass

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, skolegården på Nygård skole]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Skoleplass, Barneskole, Primary School, Gymnastikk

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, Nygård skole]

Vindu, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Skoleplass, Gymnastikk, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

[Undervisning i klasserom på Eikelund skole]

Stol, Lærer, Teacher, School, Skole, Elev, Classroom, Klasserom, Lampe, Skoleplass

K. Knudsen & Co.

Bergens Fagskole for Træ og Metalindustri - Förste 2 aarige kursus...

Interiør, Interior, Gruppeportrett, Lærer, Teacher, School, Skole, Student, Classroom, Klasserom, Skoleplass

Norvin Reklamefoto

Krohnengen Skole

1955-09-12

Reklamefoto, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Norvin Reklamefoto

Krohnengen Skole

1955-09-12

Reklamefoto, Skoleelev, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Norvin Reklamefoto

[Landås skole]

1957-09-13

School, Skole, Elev, Klokke/ur, Skoleplass

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1957-11-08

Sykkel, School, Skole, Elev, Skoleplass

Solveig Greve

[Nygård skole]

Statue/Skulptur, Fontene, Skoleplass

Solveig Greve

[Nygård skole]

Port, Skoleplass

Olai Schumann Olsen

[Skoleplassen Nygård skole]

By- og småsteder, Cities and villages, Elev, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Olai Schumann Olsen

[Nygård skole]

By- og småsteder, Cities and villages, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Gutt, Boy, Dress, Kjole, Hverdagsklær, Knebukse, Ransel, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Cities and villages, Elev, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Cities and villages, Elev, Skoleplass, Barneskole, Primary School

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Skoleplass, Barneskole, Primary School

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kyrkjekrinsen skole]

1962-06-07

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Skoleplass