Skoleplass 31


J. David

Bergen Kathedralskole

Barn, Skole, Gruppeportrett, Elev, Lærer, Skoleplass

Carl Bjørn Olsen

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Mann, Fane, Turner, Turndrakt, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

W. Omstad

Bergen. Nykronborg skole

Boligblokk, Postkort, Skole, Bolighus, Skoleplass

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Vindu, Barn, Flagg, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Vindu, Barn, Flagg, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Vindu, Barn, Mann, Flaggstang, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med overlærer Vatne med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Lærer, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Lærer, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Inngangsparti, Barn, Lærer, Stakittgjerde, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppe på 28 skolebarn utenfor Gyldenpris skole ca. 1926]

Jente, Gutt, Lærer, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Mann, Fane, Turner, Turndrakt, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

Atelier KK

[St. Svithun skole, Stavanger]

Vindu, Inngangsparti, Tårn, Skole, Skoleplass, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Skoleplassen på Nygård skole, med skulptur utført av Sofus Madsen]

Statue/Skulptur, Fontene, Gutt, Skoleplass, Barneskole

Atelier K. Knudsen

[Skoleplassen på Nygård skole, med skulptur utført av Sofus Madsen]

1928-01-01

Statue/Skulptur, Fontene, Skoleplass, Barneskole

Atelier KK

[Sandviken skole, Ekrengaten 1]

Hage, Skole, Skoleplass

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, Nygård skole]

Skole, Elev, Skolejente, Skoleplass, Gymnastikk

Atelier KK

[Rothaugen skole, Rothaugsgaten 10]

Skole, Skoleplass

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, skolegården på Nygård skole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Skole, Elev, Lærer, Skoleplass, Barneskole, Gymnastikk

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, Nygård skole]

Vindu, Jente, Skole, Elev, Skoleplass, Gymnastikk, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

[Undervisning i klasserom på Eikelund skole]

Stol, Skole, Elev, Lærer, Klasserom, Lampe, Skoleplass

K. Knudsen & Co.

Bergens Fagskole for Træ og Metalindustri - Förste 2 aarige kursus...

Interiør og innredning, Skole, Gruppeportrett, Student, Lærer, Klasserom, Skoleplass

Norvin Reklamefoto

[Landås skole]

1957-09-13

Skole, Elev, Klokke/ur, Skoleplass

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1957-11-08

Sykkel, Skole, Elev, Skoleplass

Olai Schumann Olsen

[Skoleplassen Nygård skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Nygård skole]

By- og småsteder, Jente, Skole, Elev, Gutt, Kjole, Hverdagsklær, Knebukse, Ransel, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Skole, Skoleplass, Barneskole

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kyrkjekrinsen skole]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole, Skoleplass