Skoleplass 42


J. David

Bergen Kathedralskole

Barn, Gruppeportrett, Skolebygning, Lærer, Elev, Skoleplass

Carl Bjørn Olsen

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Turner, Turndrakt, Mann, Fane, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

W. Omstad

Bergen. Nykronborg skole

Boligblokk, Skolebygning, Postkort, Bolighus, Skoleplass

Thomas Vindal Rundhovde

[Nygård skole]

Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Skolebygning, Skoleplass

Thomas Vindal Rundhovde

[Sydneshaugen skole]

Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Skolebygning, Skoleplass, Gårdsrom, Dam

Thomas Vindal Rundhovde

[Sydneshaugen skole]

Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Skolebygning, Skoleplass, Gårdsrom, Dam

Thomas Vindal Rundhovde

[Sydneshaugen skole]

Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Skolebygning, Skoleplass, Gårdsrom, Dam

Thomas Vindal Rundhovde

[Sydneshaugen skole]

Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Skolebygning, Skoleplass, Gårdsrom, Dam

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Barn, Mann, Flaggstang, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med overlærer Vatne med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppe på 28 skolebarn utenfor Gyldenpris skole ca. 1926]

Lærer, Jente, Gutt, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Turner, Turndrakt, Mann, Fane, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

Atelier KK

[St. Svithun skole, Stavanger]

Skolebygning, Tårn, Inngangsparti, Vindu, Skoleplass, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Skoleplassen på Nygård skole, med skulptur utført av Sofus Madsen]

Statuer/Skulptur, Fontene, Gutt, Skoleplass, Barneskole

Atelier K. Knudsen

[Skoleplassen på Nygård skole, med skulptur utført av Sofus Madsen]

1928-01-01

Statuer/Skulptur, Fontene, Skoleplass, Barneskole

Atelier KK

[Sandviken skole, Ekrengaten 1]

Skolebygning, Hage, Skoleplass

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, Nygård skole]

Skolebygning, Gymnastikk, Elev, Skolejente, Skoleplass

Atelier KK

[Rothaugen skole, Rothaugsgaten 10]

Skolebygning, Skoleplass

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, skolegården på Nygård skole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Gymnastikk, Lærer, Jente, Elev, Skoleplass, Barneskole

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, Nygård skole]

Skolebygning, Gymnastikk, Jente, Elev, Vindu, Skoleplass, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

[Undervisning i klasserom på Eikelund skole]

Stol, Skolebygning, Lærer, Elev, Klasserom, Lampe, Spesialskole, Skoleplass

K. Knudsen & Co

Bergens Fagskole for Træ og Metalindustri - Förste 2 aarige kursus...

Interiør, Gruppeportrett, Skolebygning, Lærer, Student, Klasserom, Skoleplass

Norvin Reklamefoto

Krohnengen Skole

1955-09-12

Reklamefoto, Skoleplass, Barneskole

Norvin Reklamefoto

Krohnengen Skole

1955-09-12

Reklamefoto, Skoleelev, Skoleplass, Barneskole

Norvin Reklamefoto

[Landås skole]

1957-09-13

Skolebygning, Elev, Klokke/ur, Skoleplass

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1957-11-08

Skolebygning, Sykkel, Elev, Skoleplass

Solveig Greve

[Nygård skole]

Statuer/Skulptur, Fontene, Skoleplass

Solveig Greve

[Nygård skole]

Port, Skoleplass

Olai Schumann Olsen

[Skoleplassen Nygård skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Nygård skole]

By- og småsteder, Skolebygning, Jente, Elev, Gutt, Kjole, Hverdagsklær, Knebukse, Ransel, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Skolebygning, Oversiktsbilde, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Olai Schumann Olsen

[Ny Krohnborg skole]

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kyrkjekrinsen skole]

1962-06-07

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Skoleplass