Militæret 5

Samlinger knyttet til Militæret

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0012
 • ubb-ms-0013
 • ubb-ms-0014
 • ubb-ms-0015
 • ubb-ms-0120
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0162
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0252
 • ubb-ms-0335
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0488

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Brev, Historie, 1700-tallet, Krig vedk., 1600-tallet, 1500-tallet, Søvæsen vedk., Skrifter av blandet indhold, Sverrige vedk., Krigshistorie, Militæret, Norden, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Aktstykker vedk.

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. I. 1847 – 30/9 1857.

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Militæret, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. II. 1/10 1857 – 5/12 1862

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Militæret, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. III. 6/12 1862 – 1872.

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Militæret, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. IV. 1873 – juli 1886

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Militæret, Folklore