Situasjonsplan 29


Atelier KK

Konkurranceutkast for Landsutstillingen i Bergen 1928

Situasjonsplan

Atelier KK

[Konkurranseutkast for Landsutstillingen 1928.]

Situasjonsplan

Atelier KK

Konkurranseutkast for Landsutstillingen i Bergen 1928

Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Nybygg for Norges Handelshøyskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Situasjonsplan, Skoler

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

St. Jørgens Hospital

Sykehus, Situasjonsplan, Sykehuse

Atelier KK

St. Jørgens Hospital

Sykehus, Situasjonsplan, Sykehuse

Atelier KK

[Tegning av selvbyggerkolonien på Nymark]

1925-11-28

Tegning, Boligfelt, Situasjonsplan

Atelier KK

Bryggeri, Situasjonsplan, Ølbryggerier & agenter

Atelier KK

[Situasjonsplan over utstillingsområdet, Landsutstillingen 1928]

Gartner, Gartnere og blomsterhandlere, Situasjonsplan

Atelier KK

[Situasjonsplan over utstillingsområdet, Landsutstillingen 1928]

Situasjonsplan

Atelier KK

Konkurranseutkast for Landsutstillingen i Bergen 1928

Situasjonsplan

Atelier KK

[Konkurranseutkast, situasjonsplan, Landsutstillingen 1928]

Situasjonsplan

Atelier KK

[Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark]

Kunstsamling, museum, Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

[Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark]

Kunstsamling, museum, Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

[Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark]

Kunstsamling, museum, Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

Landsutstillingen Bergen 1928

1927-11-01

Gartner, Gartnere og blomsterhandlere, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Veni"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Veni"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Nystemt"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Nystemt"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "B"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Vi ser"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Nystemt"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan

Atelier KK

[Arkitekttegning "Nystemt"]

Utstilling, Arkitekt, Arkitekttegning, Situasjonsplan