Avisredaksjon 8


Erik Olsen

Stiftsgaarden Trondhjem

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, By- og småsteder, Gutt, Trebygning, Hestekjøretøy, Kongebolig, Stiftsgård, Avisredaksjon

Wald. Taraldset

[Bergens Tidende]

Brakke, Gjenreising og sanering, Avisredaksjon

Folkets hus, Bergen

By- og småsteder, Postkort, Trykkeri, Arbeiderforening, Avisredaksjon

Atelier KK

[Bergens Tidende]

Avis, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Avisredaksjon

Atelier KK

[Bergens Tidende]

Avis, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Avisredaksjon

Atelier KK

[Bergens Tidende]

Avis, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Avisredaksjon

Atelier K. Knudsen

[Bergens Tidende]

Avis, Gjerde, Brostein, Trikkeskinner, Murhus, Eksteriør, Avisredaksjon

Atelier KK

[Ruinene av Bergens Aftenblad etter Brannen 1916]

Brannruiner, Ruiner, Avisredaksjon