Bar 6


Gudrun Hilmers Negaard

Kvinne, Gruppeportrett, Hund, Barn og foreldre, Bar

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Mann, Medalje, Kontaktkopi, Mikrofon, Filmkamera, Mellomformat, Bar, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Atelier KK

[Interiør, Hotel Norge]

1928-06-01

Bord, Stol, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hotellinteriør, Taklampe, Sofa, Hoteller, Bar, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Interiør, Hotell Norge]

1928-06-01

Stol, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hotellinteriør, Taklampe, Krakk, Speil, Hoteller, Bar, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Interiør fra Hotel Norge]

Interiør, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hotellinteriør, Barberstol, Bar

Atelier KK

[Bergens Rederiforening]

Skipsinteriør, Rederi, Fest, Gruppe, Bar