Førstehjelp 3


Atelier KK

[Garmann Clausen A/S]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Vindu, Eksteriør, Kassaapparat, Førstehjelp

Atelier KK

BMV-S. ind. luftv. Aktivstyrken 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sanitet, Hjelm, Stillas, Førstehjelp

Atelier KK

BMV-L. Sanitetstropp 1945.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sanitet, Hjelm, Førstehjelp