Flyttebil 2


Ukjent

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1961-05-27

Museum, Stillas, Flyttebyrå, Flyttebil

Atelier KK

[Lastebil]

By- og småsteder, Oppdragsfoto, Lastebil, Flyttebyrå, Flyttebil