Numismatikk 4

Samlinger knyttet til Numismatikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0192
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0334
  • ubb-ms-0368
  • ubb-ms-0369

Afskrift af Cataloget over C. F. Schubarts Myntsamling, saavidt Kjøbernes Navne angaar, samt Priserne.

Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Myntsamling, Numismatikk

Bemærkninger til det til Christiania's Videnskabsselskab iindleverede Skrift: Norges Mynthistorie fra 1536.

Historie, Numismatikk, Norges mynthistorie fra 1536, Pengevesen

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 19

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 20

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk