Bergensutstillingen 7

Samlinger knyttet til Bergensutstillingen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1099
  • ubb-ms-1452
  • ubb-ms-1914

Atelier KK

[Bergensutstillingen 1898]

Fotografi, Utstilling, Turisme, Bergensutstillingen

Atelier KK

[Bergensutstillingen 1898]

Fotografi, Utstilling, Turisme, Bergensutstillingen

Atelier KK

[Bergensutstillingen 1898]

Organisasjoner og lag, Fotografi, Utstilling, Bergensutstillingen

Den historiske Udstilling i Bergen 1/7-16/10 1898. Fortegnelse over de Sager, der var anmeldt.

Landsutstilling, Bergensutstillingen, Hovedprotokoll

Haandværks- og Industrikomiteens Forhandlingsprotokoll.

Industrihistorie, Utstilling, Landsutstilling, Bergensutstillingen, Forhandlingsprotokoll, Håndverk, Møteprotokoll

Kunstafdelings Komiteens Forhandlingsprotokoll.

Utstilling, Landsutstilling, Bergensutstillingen, Malerkunst, Forhandlingsprotokoll, Møteprotokoll

Landsutstillingen

Bergens Udstillingstidende : officielt Organ for Landsudstillingen og den Internationale Bergens Udstillingstidende : officielt Organ for Landsudstillingen og den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen 1898

Utstilling, Næringsliv, Den Internationale Fiskeriudstilling, Landsutstilling, Bergensutstillingen, Fiskeriutstilling