Aritmetikk 1

Samlinger knyttet til Aritmetikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0577

R. Dahls Efterleverske; Christian Frederik Gottfried Bohr

Arithmetiske Opgaver, med praktiske Regler til deres Opløsning

1800-tallet, Matematikk, Aritmetikk