Tilfluktsrom 12


Ukjent

[Tilfluktsrom i Nygårdstunellen]

Mann, Man, Tilfluktsrom

Atelier K. Knudsen

[Bygningssjefens kontor]

1944-05-22

Teater, Kiosk, Tilfluktsrom

Leif M. Endresen

[Tilfluktsrom i Nygårdstunnellen.]

Tilfluktsrom

[Skilt som viser vei til ett av tilfluktsrommene i byen.]

Tilfluktsrom

[Tilfluktsrom på Torget.]

Tilfluktsrom

[Tilfluktsrommet på Blomstertorget 1940]

Tilfluktsrom

[Tilfluktsrommet på Torget bygges.]

Tilfluktsrom

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig. Permanenten mot Christiesgate.]

Sykkel, Tilfluktsrom, Blending

Rolf Norvin

[Tilfluktsrommetpå Torget.]

Tilfluktsrom

Rolf Norvin

[Tilfluktsrom.]

Tilfluktsrom

[Tilfluktsrom under bygging.]

Tilfluktsrom

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Tilfluktsrom