Krigshistorie 3

Samlinger knyttet til Krigshistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0012-15
 • ubb-ms-0120
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0162
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0316
 • ubb-ms-0335
 • ubb-ms-1940
 • ubb-ms-1944
 • ubb-ms-1958
 • ubb-ms-1996
 • ubb-ms-2004
 • ubb-ms-2020
 • ubb-ms-2021
 • ubb-ms-2045

William Davidson

Wm. Davidson’s Bloody Journal, 3/12-1788 – 6/9 1789.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Russland, 1700-tallet, Søvæsen vedk., Dagboksoptegnelser, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, England vedk., Journal of a priveteer, Krigshistorie, Pirater, Sørøvertogt, Kapervirksomhet

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Norge, Bergen, Historie, Dikt, 1600-tallet, Bergen vedk, England vedk., Krigshistorie, Lokalhistorie, Sjøkrig, Bryggen, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Brev, Historie, 1700-tallet, Krig vedk., 1600-tallet, 1500-tallet, Søvæsen vedk., Skrifter av blandet indhold, Sverrige vedk., Krigshistorie, Militæret, Norden, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Aktstykker vedk.