Krigshistorie 5

Samlinger knyttet til Krigshistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0012-15
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0162
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0316
 • ubb-ms-0335
 • ubb-ms-1940
 • ubb-ms-1944
 • ubb-ms-1958
 • ubb-ms-1996
 • ubb-ms-2004
 • ubb-ms-2020
 • ubb-ms-2021
 • ubb-ms-2045

William Davidson

Wm. Davidson’s Bloody Journal, 3/12-1788 – 6/9 1789.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Russland, Krigshistorie, 1700-tallet, Søvæsen vedk., Dagboksoptegnelser, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, England vedk., Journal of a priveteer, Pirater, Sørøvertogt, Kapervirksomhet

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Krigshistorie, Bergen vedk, England vedk., Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Krig vedk., Brev, Historie, 1700-tallet, Norden, 1600-tallet, Militæret, Krigshistorie, 1500-tallet, Søvæsen vedk., Skrifter av blandet indhold, Sverrige vedk., Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Aktstykker vedk.

Underretning om Friderichhalds Beleiring, og Kong Carl den 12tes Død samme Steds med videre.

Historie, Militæret, Krigshistorie, Sverrige vedk., Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død

Erich. Ludendorff

General Ludendorff's Krigserindringer 1914-1918

Første verdenskrig, Militærhistorie, Erindringer, Krigshistorie, Krigserindring