Stubbebryter 10


Atelier KK

[Løfteredskap til stubbebryter, Nyheims Redskapsfabrik]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter]

Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Vann, Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter]

Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Vann, Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Utstilling for Ingeniør Sontum. Stubbebryter]

Ingeniør, Stubbebryter

Atelier KK

[Sandviken]

1932-04-15

Arbeider, Veiarbeid, Grøft, Stubbebryter