Stubbebryter 29


Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Stige, Stillas, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

a/s Wallendahl & Søn. Strandgaten. Strandkaien.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

a/s Wallendahl & Søn. Strandgaten. Strandkaien.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Bygninger, Mann, Byggeplass, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Bygninger, Mann, Byggeplass, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Mann, Byggeplass, Stillas, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Bygningsarbeider, Mann, Byggeplass, Stillas, Sementblander, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Bygningsarbeider, Mann, Byggeplass, Stillas, Sementblander, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Handelens og Sjøfartens hus. Olav Kyrresgt. Brannstrøket under oppbygging.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Mann, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Handelens og Sjøfartens hus. Olav Kyrresgt. Brannstrøket under oppbygging.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Hest, Hestekjerre, Mann, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Handelens og Sjøfartens hus. Olav Kyrresgt. Brannstrøket under oppbygging.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Mann, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Handelens og Sjøfartens hus. Olav Kyrresgt. Brannstrøket under oppbygging.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Mann, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Berstad's hus. Strandgaten. Jon Smørsgate

Arkitektur og byggeskikk, Bygningsarbeider, Lastebil, Stige, Stillas, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Berstad's hus. Strandgaten. Jon Smørsgate

Arkitektur og byggeskikk, Bygningsarbeider, Lastebil, Stige, Stillas, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Andreas Rasmussen. Fjøsangerveien 70A

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

Andreas Rasmussen. Fjøsangerveien 70A

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

[Janusfabrikken under oppføring]

Bygningsarbeider, Industribygning, Byggeplass, Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Ullvarefabrikk, Stubbebryter

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal mølle]

Bygningsarbeider, Mølle, Byggeplass, Stillas, Stubbebryter

Atelier KK

[Løfteredskap til stubbebryter, Nyheims Redskapsfabrik]

Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Stubbebryter]

Byggeplass, Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Vann, Byggeplass, Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Stubbebryter]

Byggeplass, Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Vann, Byggeplass, Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Atelier KK

[Utstilling for Ingeniør Sontum. Stubbebryter]

Ingeniør, Stubbebryter

Atelier KK

[Sandviken]

1932-04-15

Arbeider, Veiarbeid, Grøft, Stubbebryter