Fana 1


Avskrift av Hjemmelsdokumenter paa Store og Lille M ilde i Fane – i tiden 1678-1849.

1800-tallet, 1700-tallet, Norge, 1600-tallet, Bergens stift vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Hjemmelsdokumenter, Hordaland, Store Milde, Milde, Milde, gaard i Fane, S. B. hjemmelsdokum., Fana, Hjemmelsbrev, Lille Milde