Krohnske segl 1

Samlinger knyttet til Krohnske segl

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0444

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Arkiv, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Selvbiografier, Handel, Danckert Krohns stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegning, Tegninger (og illustrationer), Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl