And 16


Bjørn Berland

Tema juli 63

Kvinne, Woman, Barn, Child, Stråhus, Colour Photography, Fargefotografi, Portrett, Lysbilde, 35 mm, 35 mm, And

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Park, And, Barnevogn, Telegrafbygning

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Gjerde, And

Einar Jønsberg Müller

[Panorama over elvelandskap ved Den kinesiske mur]

Arkitektur og byggeskikk, Kulturlandskap, Folkeliv, Elv, And, Mur, Elvebåt

Einar Jønsberg Müller

[Panorama over elvelandskap langs Den kinesiske mur]

Arkitektur og byggeskikk, Kulturlandskap, Bro, Elv, And, Mur

Alf Akselsen jr.

[Lille Lungegårdsvann]

Jente, Girl, And, Strikkejakke, Måke, Fletter

Leif Larsen

[Nygårdsparken?]

By- og småsteder, Cities and villages, Park, And, Vann, Andedam

Leif Larsen

[Lille Lungegårdsvann]

Gatelys, Park, And, Vann

Enoch Djupdræt

[Ender på Festplassen]

Kvinne, Woman, Snø, Mann, Man, Vinter, And, Camera, Kamera

Johanne Pihl

[Gård]

Ku, And, Fjøs

K. Knudsen & Co.

Fra Birkelund

Snø, Vinter, And, Vann

Solveig Greve

[Festplassen]

By- og småsteder, Cities and villages, Park, And, Måke

Solveig Greve

[Festplassen]

By- og småsteder, Cities and villages, Park, And, Parkbenker, Måke

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann mot Biblioteket]

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Bibliotekbygning, Vinter, And, Vann, Elektrisitetsverk

Olai Schumann Olsen

[Nygårdsparken]

By- og småsteder, Cities and villages, Park, And, Vann, Jerngjerde

Olai Schumann Olsen

Nygårdsparken

Park, Bro, Blomster, And, Vann, Andedam