And 17


Bjørn Berland

Tema juli 63

Kvinne, Barn, Portrett, Stråhus, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, And

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

Gatelys, By- og småsteder, Barnevogn, Park, And, Telegrafbygning

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Park, Gjerde, And

Einar Jønsberg Müller

[Panorama over elvelandskap ved Den kinesiske mur]

Arkitektur og byggeskikk, Kulturlandskap, Folkeliv, Elv, And, Mur, Elvebåt

Einar Jønsberg Müller

[Panorama over elvelandskap langs Den kinesiske mur]

Arkitektur og byggeskikk, Kulturlandskap, Bro, Elv, And, Mur

Alf Akselsen jr.

[Lille Lungegårdsvann]

Måke, Jente, And, Strikkejakke, Fletter

Leif Larsen

[Nygårdsparken?]

By- og småsteder, Park, Andedam, Vann, And

Leif Larsen

[Lille Lungegårdsvann]

Gatelys, Park, Vann, And

Enoch Djupdræt

[Ender på Festplassen]

Kvinne, Snø, Vinter, Mann, And, Kamera

Johanne Pihl

[Gård]

Ku, And, Fjøs

K. Knudsen & Co

Fra Birkelund

Snø, Vinter, Vann, And

Solveig Greve

[Festplassen]

By- og småsteder, Måke, Park, And

Solveig Greve

[Festplassen]

By- og småsteder, Måke, Park, Parkbenker, And

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann mot Biblioteket]

By- og småsteder, Snø, Vinter, Bibliotekbygning, Vann, And, Elektrisitetsverk

Olai Schumann Olsen

[Nygårdsparken]

By- og småsteder, Park, Vann, And, Jerngjerde

Olai Schumann Olsen

Nygårdsparken

Bro, Park, Andedam, Blomster, Vann, And

Olaf Andreas Svanøe

Fra Nygaardsparken

Dyr, Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Park, Andedam, And