Dødspleie 2


Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt; Carl Looft; Ernst Huth; Frédéric Passy

Naturen. Nr. 2, Februar 1891, 15de. Aargang

Geologi, Botanikk, Geografi, Medisin, Biologi, Dødspleie

Frédéric Passy

Ligbrændingen.

Dødspleie