Frederik V 1


Frederik V's konfirmasjon av laugets privilegier datert 18. november 1746.

1746-11-18

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Frederik V