Frederik V 3


Rasmus Finde Cortin

Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Rasmus Finde Cortin

Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Frederik V's konfirmasjon av laugets privilegier datert 18. november 1746.

1746-11-18

1700-tallet, Bergen, Frederik V, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed