Munkeorden 1


Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av diplom datert 1247, 29. september. Oslo

1247-09-29

Middelalderen, Kloster, Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen