Temperatur 2


Torbjørn Gaarder; Leiv Harang; Sigurd Grieg; Paul Bjerkan; Ingolf Ruud; Rolf Lunder

Naturen. Nr. 9, September 1942, 66. årgang

Marinbiologi, Meteorologi, Geofysikk, Kulturhistorie, Biologi, Isbjørn, Krabbe, Høvring, Magnetiske felt, Temperatur

Ingolf Ruud

Bør vinterens temperaturforhold søkes karakterisert ved et enkelt tall?

Meteorologi, Temperatur