Pengevesen 1

Samlinger knyttet til Pengevesen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0192
  • ubb-ms-0390
  • ubb-ms-1985

Bemærkninger til det til Christiania's Videnskabsselskab iindleverede Skrift: Norges Mynthistorie fra 1536.

Historie, Numismatikk, Norges mynthistorie fra 1536, Pengevesen