Ølutsalg 5


Knud Knudsen

Smaastrandgaden (omkr. 1865)

Gatelys, Butikk, Gate, Ølutsalg, Brostein, Allmenning, Manufakturhandel

K. Knudsen & Co

Dræggen

Flag, Flagg, Hestekjerre, Jente, Barn i arbeid, Restaurant/Kafe, Folkeliv, Kurv, Ølutsalg, Brostein, Trikkeskinner, Allmenning, Vinforretning

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg