Ølutsalg 5


Knud Knudsen

Smaastrandgaden (omkr. 1865)

Gatelys, Gate, Butikk, Ølutsalg, Brostein, Allmenning, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Dræggen

Folkeliv, Jente, Flagg, Kurv, Ølutsalg, Brostein, Trikkeskinner, Restaurant/Kafe, Allmenning, Barn i arbeid, Hestekjerre, Vinforretning

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Bergen, Handel, Lover, 1600-tallet, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Bergens borgere, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Bergen, Handel, Lover, 1600-tallet, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Bergens borgere, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Bergen, Handel, Lover, 1600-tallet, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Bergens borgere, Ølutsalg