Fengsel 26


Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

School, Skole, Fengsel, Murhus, Barnehjem

Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Museum, Park, School, Skole, Fengsel, Steinhelle, Murhus, Barnehjem

Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

School, Skole, Fengsel, Naust, Trebygning, Murhus, Barnehjem

[Fungerende Rådhus i 1920-årene og Bergen fengsel]

Rådhus, Fengsel, Tregjerde

Ukjent

[Tre av fangene i Bergen Kretsfengsel, julehelgen 1941]

Andre verdenskrig, Mann, Man, Jul, Fengsel, Krigsfange, Måltid, Fengselcelle

Sigmund Brommeland

[Fanger i Bergen Kretsfengsel]

Andre verdenskrig, Mann, Man, Jul, Fengsel, Krigsfange, Kaffekopp, Kake, Måltid, Fengselcelle

Franz Blaha

[Harald Skjold, Mons Rasmussen, Gustav Gjertsen og Alfred Offerdahl i luftegården i Bergen Krestsfengsel]

Andre verdenskrig, Mann, Man, Fengsel, Krigsfange

Knud Knudsen

Parti af Stavanger

Domkirke, Fengsel, Trehusbebyggelse by

Knud Knudsen

Bodsfængslet i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Fengsel, Vei, Tregjerde

Knud Knudsen

Parti av Stavanger.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Fengsel

Atelier KK

[Påbygging av Bergen Kretsfengsel 1920]

Gate, Fengsel, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Atelier K. Knudsen

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Mur

Atelier KK

[Interiør, Bergen kretsfengsel]

Mann, Man, Fengsel, Korridor

Atelier KK

[Interiør, Bergens kretsfengsel]

Bord, Bok, Book, Fengsel, Benk, Fengselcelle

Atelier KK

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Krakk, Verktøy, Carpentry workshop, Snekkerverksted, Høvelbenk

Atelier KK

Athens, Prison of Socrates

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Turisme, Fengsel

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Napoleonskrigene, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Egill Reimers

Kaigaten 2, sosialkontor riving

1975-02-22

Bygninger, Fengsel, Lastebil, Byggeplass, Building site, 35 mm, 35 mm, Gjenreising og sanering, Husruin

Marcus Selmer

Parti af Torvet i Bergen.

Fengsel, Brostein, Allmenning, Kolonialforretning, Musikkforening

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Rådhus, Oversiktsbilde, Overview, Fengsel, Buss, Brannstasjon

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Arbeider, Worker, Bygninger, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Arbeider, Worker, Bygninger, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Arbeider, Worker, Bygninger, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Arbeider, Worker, Bygninger, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Arbeider, Worker, Bygninger, Fengsel, Stige, Maler