Fengsel 28


Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Skolebygning, Fengsel, Murhus, Barnehjem

Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Museum, Skolebygning, Park, Fengsel, Steinhelle, Murhus, Barnehjem

Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Skolebygning, Fengsel, Naust, Trebygning, Murhus, Barnehjem

[Fungerende Rådhus i 1920-årene og Bergen fengsel]

Rådhus, Fengsel, Tregjerde

Ukjent

[Tre av fangene i Bergen Kretsfengsel, julehelgen 1941]

Andre verdenskrig, Måltid, Mann, Jul, Fengsel, Krigsfange, Fengselcelle

Sigmund Brommeland

[Fanger i Bergen Kretsfengsel]

Andre verdenskrig, Måltid, Mann, Jul, Kaffekopp, Fengsel, Krigsfange, Kake, Fengselcelle

Franz Blaha

[Harald Skjold, Mons Rasmussen, Gustav Gjertsen og Alfred Offerdahl i luftegården i Bergen Krestsfengsel]

Andre verdenskrig, Mann, Fengsel, Krigsfange

Egill Reimers

Kaigaten 2, sosialkontor riving

1975-02-22

Bygninger, Fengsel, Lastebil, Byggeplass, 35 mm, Gjenreising og sanering, Husruin

Knud Knudsen

Valkendorfsgaden i Bergen

By- og småsteder, Gate, Fengsel

Knud Knudsen

Parti af Stavanger

Domkirke, Fengsel, Trehusbebyggelse by

Knud Knudsen

Bodsfængslet i Kristiania

By- og småsteder, Vei, Fengsel, Tregjerde

Knud Knudsen

Parti av Stavanger.

Kirke, By- og småsteder, Fengsel

Atelier KK

[Påbygging av Bergen Kretsfengsel 1920]

Gate, Fengsel, Byggeplass, Tregjerde, Stillas

Atelier K. Knudsen

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Mur

Atelier KK

[Interiør, Bergen kretsfengsel]

Mann, Fengsel, Korridor

Atelier KK

[Interiør, Bergens kretsfengsel]

Bord, Benk, Bok, Fengsel, Fengselcelle

Atelier KK

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Krakk, Verktøy, Snekkerverksted, Høvelbenk

Atelier KK

Athens, Prison of Socrates

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Turisme, Fengsel

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Brev, Kulturhistorie, Reiseskildring, Sjøfart, Napoleonskrigene, Utenlandsreise, Kapervirksomhet, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok

Marcus Selmer

[Valkendorfsgaten]

Fengsel, Brostein, Allmenning, Kolonialforretning, Musikkforening

Olaf Andreas Svanøe

[Murallmenningen]

Bygninger, By- og småsteder, Arbeider, Gate, Fengsel, Veiarbeid, Dampveivals

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Rådhus, Buss, Oversiktsbilde, Fengsel, Brannstasjon

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Arbeider, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Arbeider, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Arbeider, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Arbeider, Fengsel, Stige, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Arbeider, Fengsel, Stige, Maler