Justitsprotokol for Bredsgaarden 1


Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Lovgivning, Tyske kontor i Bergen, Nordlandshandel, Rettsprotokoll, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden