Røntgenavdeling 3


[Røntgenfotografering av pasient]

Lege, Sykehus, Sykepleier, Røntgenavdeling

Atelier KK

[Kvinnelig sykepleier og pasient på røntgenavdelingen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Sykehus, Sykepleier, Pasient, Røntgenapparat, Røntgenavdeling

Atelier KK

[Kvinnelig sykepleier og pasient på røntgenavdelingen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Sykehus, Sykepleier, Pasient, Røntgenapparat, Røntgenavdeling