Røntgenavdeling 2


Atelier KK

[Kvinnelig sykepleier og pasient på røntgenavdelingen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Sykehus, Hospital, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Pasient, Patient, Røntgenapparat, Røntgenavdeling

Atelier KK

[Kvinnelig sykepleier og pasient på røntgenavdelingen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Sykehus, Hospital, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Pasient, Patient, Røntgenapparat, Røntgenavdeling