Røntgenavdeling 2


Atelier KK

[Kvinnelig sykepleier og pasient på røntgenavdelingen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sykehus, Yrkesklær, Sykepleier, Pasient, Røntgenapparat, Røntgenavdeling

Atelier KK

[Kvinnelig sykepleier og pasient på røntgenavdelingen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sykehus, Yrkesklær, Sykepleier, Pasient, Røntgenapparat, Røntgenavdeling