Farverier 6


Atelier KK

[Eksteriør Wilh. Kahrs kemisk renseri & farveri, Damsgård]

1926-05-08

Fabrikk, Vaskeri, Inngangsparti, Telefonstolpe, Vaskerier, Farverier

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs kemisk renseri & farveri, Damsgård]

1926-05-08

Vaskeri, Verkstedsmaskin, Vaskerier, Farverier

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs.]

1926-05-08

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Vaskeri, Vaskerier, Tøyrulle, Farverier

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy renses. To menn i arbeid]

1926-05-08

Mann, Vaskeri, Trebalje, Vaskerier, Farverier

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy strykes. Fire kvinner i arbeid]

1926-05-08

Kvinne, Kvinner i arbeid, Strykejern, Vaskerier, Farverier

Atelier KK

[Reklameskilt, Wilh. Kahrs Kemisk renseri & farveri]

Vaskeri, Reklameskilt, Vaskerier, Farverier