Pattedyr 7


Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Patte-Dyrs Beskrivelse efter Kielsens Orden, Fleischers, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1833 – 34.

1800-tallet, Pattedyr, Helgelands pattedyrs beskrivelse

Hans Henrik Reusch

Naturkundskab. Nr 1. (Større udgave.) Første del. Om dyrene, planterne og stenene.

Zoologi, Geologi, Botanikk, Pattedyr, Lærebok

H.B. Melchior

Den danske Stats og Norges Pattedyr : et Priisskrift

Zoologi, Pattedyr

Christian Ludvig Strøm

Naturhistorisk Læsebog for Menigmand

Naturvitenskap, Naturhistorie, Zoologi, Pattedyr

Hans Geelmuyden

Om lystets virkning paa dyr og mennesker.

Biologi, Pattedyr

Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Arne Bang Andersen; Hans Tambs-Lyche; Eilif Dahl; Hjalmar Munthe-Kaas Lund

Naturen. Nr. 5, Mai 1942, 66. årgang

Zoologi, Marinbiologi, Meteorologi, Biologi, Pattedyr, Kreps, Klima, Keltertiden

Eilif Dahl

Om pattedyr- og menneskehjernens utvikling

Zoologi, Biologi, Pattedyr