Teologi 6


Kaare Støylen

Claus Frimanns preken ved biskop Pavels visitas i Davik, 9de august 1820

Preken, Prester, Teologi

Absalon Pederssøn Beyer

Absalon Pedersøns Norske Beskrivelse om Norges Alder, Vælde, Opkomst og Tilstand.

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Teologi, Topografi, 1500-tallet, Historisk-antikvariske skrifter, Norges beskrivelse av Absalon Pedersøn, Norges tilstand

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, 1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Utdrag, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Uddrag af Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger ang. Ordinationer til Præster m.m.

1700-tallet, Bergen, Prester, Teologi, Ordinasjoner

Tidebok på pergament skrevet på latin i Frankrike, dat. 1470-1480.

Sang, Religion, Musikk, Middelalderen, Frankrike, Teologi, Liturgi, Bønn, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Bønnebok, Fransk, 1470-årene, 1480-årene