Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600 1


Lovsamling. Væsentlig vedk. ægteskabssaker i Norge.

Brev, Lovgivning, Religion, Kirkehistorie, Utdrag, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Ekteskapslovgivning, Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600