Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600 0

Samlinger knyttet til Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0156