Musikakademiet 22


Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1907-02-18

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1907-03-05

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1907-03-14

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1907-03-25

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1907-05-11

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1907-05-24

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1911-06-23

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1911-08-14

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1911-09-22

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1912-02-25

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1917-10-09

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan Castberg]

1918-09-29

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Brev fra Torgrim Castberg til Johan, Frede og Karen Castberg]

1918-12-16

Brev, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Norland; Torgrim Castberg

[Torgrim Castberg dirigerer Beriots fiolinkonsert med Harmonien i Logen i Bergen, ukjent år. Solist: Johan Christian Castberg, 15 år gammel]

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Torgrim Castberg og sønnen Johan Christian Castberg]

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Norland; Torgrim Castberg

Torgrim Castberg, Musikakademiets direktør.

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Norland; Torgrim Castberg

Musikakademiet, Bergen.

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg; Jacobsen (fotograf)

Bergens Musikakademi. Torgrim Castberg. Marts 1911.

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Portrett av Torgrim Castberg]

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Avisutklipp, nekrolog over Torgrim Castberg, skrevet av Sverre Jordan og J.H.E.]

Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Avisutklipp, Musikakademiet

Torgrim Castberg

Torgrims Castbergs bisettelse.

1928-06-19

Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Avisutklipp, Musikakademiet

Torgrim Castberg; Frede Castberg

[Telegram fra Frede Castberg, angående Torgrim Castbergs død]

1928-06-17

Musikk, Musikkhistorie, Telegram, Musikakademiet