Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død 0

Samlinger knyttet til Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0120