Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død 1


Underretning om Friderichhalds Beleiring, og Kong Carl den 12tes Død samme Steds med videre.

Historie, Militæret, Krigshistorie, Sverrige vedk., Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død