Aviser 1

Samlinger knyttet til Aviser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0154
  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0560
  • ubb-ms-0659
  • ubb-ms-0811-B-2-a

Ukjent

Fortegnelse over de Tryksager som er udtagne af 178e og henlagt til Biblioteket

1800-tallet, Arkiver, Fortegnelser, Aviser