Bergens capitels skindbok 1

Samlinger knyttet til Bergens capitels skindbok

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0578

Afskrift af Bergens Capitels Skind-Bog (Bergens kalvskind)

Bergen, Historie, Jordebøker, Bergens stift, Jordegods og jordebøker vedk., Bergens kalvskind, Bergens capitels skindbok