Bergens capitels skindbok 1

Samlinger knyttet til Bergens capitels skindbok

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0578

Afskrift af Bergens Capitels Skind-Bog (Bergens kalvskind)

Historie, Jordebøker, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Bergens kalvskind, Bergens capitels skindbok