Fortegnelse 7


Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Fortegnelse, Det Norske teater, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Fortegnelse over det dramatiske Selskabs Medlemmer 1. april 1873

1877-04-07

1800-tallet, Bergen, Teater, Fortegnelse, Det Norske teater, Det dramatiske Selskabs Theater

Fortegnelse

1800-tallet, Bergen, Teater, Fortegnelse, Det Norske teater

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-09-15

Brev, Arkeologi, Fortegnelse

Fortegnelse over afg. Rasmus Ibsens løsøre-effecter

1700-tallet, Dødsbo, Løsøre, Fortegnelse