Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848) 3


Johan Nordahl Brun

Den 18de September 1814, festligholdt i Bergens Korskirke, ved J. N. Brun, saaledes som følger

1800-tallet, Preken, Krig, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Johan Nordahl Brun

Den Lyd, som forsamler Mængden : Innledning af Apostlernes Gjerningers 2. Cap. 6. V. : en Tale i Bergens Domkirke ....

1800-tallet, Bibelen, Preken, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Sang i Bergen, den 3die Juni 1814

1800-tallet, Sang, Vise, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)