Malermesterlauget 6


Forhandlingsprotokol 1743 - 1869

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Malermesterlauget

Protokol over indførte Lærekontrakter 1743 - 1778

1700-tallet, Bergen, Malermesterlauget

Protokol over indførte Lærekontrakter 1778 - 1825

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Malermesterlauget

Protokol over indførte Lærekontrakter 1825 - 1864.

1800-tallet, Bergen, Malermesterlauget

Fortegnelse over Laugets Svende og Drenge 1858 - 1859

1800-tallet, Bergen, Malermesterlauget

Fortegnelse over Laugets Svende og Drenge 1858 - 1859

1800-tallet, Bergen, Malermesterlauget