Riksembeder 1


Christian Magnus Falsen

Om de høye Rigsembeder Drost, Marsk, Kantsler, Hofmester, Admiral og Skatmester.

Foredrag, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Norgeshistorie, Admiral, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost