Blikkenslagere 4


Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 3 personer ca. 1921]

Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Verkstedsmaskin, Blikkenslagere

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 5 personer]

Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Verkstedsmaskin, Blikkenslagere

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 6 personer]

Bord, Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Blikkenslagere

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 3 personer]

Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Verkstedsmaskin, Blikkenslagere