Hjemmelsbrev 1


Avskrift av Hjemmelsdokumenter paa Store og Lille M ilde i Fane – i tiden 1678-1849.

1700-tallet, 1800-tallet, Norge, Hordaland, 1600-tallet, Bergens stift, Jordegods og jordebøker vedk., Hjemmelsdokumenter, Store Milde, Milde, Milde, gaard i Fane, S. B. hjemmelsdokum., Fana, Hjemmelsbrev, Lille Milde