Bønnebok 3

Samlinger knyttet til Bønnebok

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0133
  • ubb-ms-0585

Bønnebog (ca. 1600).

Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Bønnebok

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

Tidebok på pergament skrevet på latin i Frankrike, dat. 1470-1480.

Sang, Religion, Musikk, Middelalderen, Frankrike, Teologi, Liturgi, Bønn, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Bønnebok, Fransk, 1470-årene, 1480-årene