Bønnebok 1


Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

1600-tallet, Religion, Religiøse skrifter m.m., Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Bønnebok, Bønnebøker (gamle)