Samfærdsel 2

Samlinger knyttet til Samfærdsel

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-1917-H-5

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

1700-tallet, Lover, Bro, Veier, Brobygging, Samfærdsel

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Veivæsenet i Norge

Strafferett, Norge, Veier, Samfærdsel, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole