Helgelands fugles beskrivelse 3

Samlinger knyttet til Helgelands fugles beskrivelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0315

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1ste Del 1828

1800-tallet, Fugler, Helgelands fugles beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 2De 1828

1800-tallet, Fugler, Helgelands fugles beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 3Die 1828

1800-tallet, Fugler, Helgelands fugles beskrivelse